Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư xây dựng Đức Huy
Người đại diện: Hoàng Đức Thọ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801184298
Địa chỉ: Ấp 1A, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035956
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035956 Khảo sát xây dựng Địa hình III 21/01/2030
BIP-00035956 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035956 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Hoa Thịnh Phước
Người đại diện: Phan Thanh Lịch
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3800364629
Địa chỉ: Ấp 2, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035955
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035955 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035955 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
BIP-00035955 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 21/01/2030
3 Tên tổ chức: Công ty TNHH Trường Thịnh
Người đại diện: Lê Ngọc Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3800285825
Địa chỉ: Số 43 Trần Quốc Toản, khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035954
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035954 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035954 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/01/2030
BIP-00035954 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 21/01/2030
4 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV xây dựng Phúc Đức
Người đại diện: Lê Thị Thúy Diễm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801146133
Địa chỉ: Ấp 6, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035953
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035953 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035953 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/01/2030
5 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dũng Sài Gòn
Người đại diện: Lê Văn Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3602890122
Địa chỉ: Số 330, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00035952
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035952 Khảo sát xây dựng Địa hình III 21/01/2030
BIP-00035952 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035952 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ
III 21/01/2030
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại An
Người đại diện: Nguyễn Quang Hào
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3800436400
Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035951
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035951 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035951 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
BIP-00035951 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
7 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thắng Lợi
Người đại diện: Văn Thị Dung Hạnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3800267181
Địa chỉ: Ấp 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035950
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035950 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035950 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
BIP-00035950 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước và điện chiếu sáng
III 21/01/2030
8 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Mỹ Sơn
Người đại diện: Phan Thị Mỹ Dung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801194680
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035949
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035949 Khảo sát xây dựng Địa hình III 21/01/2030
BIP-00035949 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035949 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
9 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Phước Long
Người đại diện: Lý Đức Vinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3800665915
Địa chỉ: Khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035948
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035948 Khảo sát xây dựng Địa hình III 21/01/2030
BIP-00035948 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035948 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
10 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Phong Phú
Người đại diện: Trần Vũ Phú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801154423
Địa chỉ: Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035946
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035946 Khảo sát xây dựng Địa hình III 21/01/2030
BIP-00035946 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/01/2030
BIP-00035946 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/01/2030
11 Tên tổ chức: Công ty TNHH Nam Việt Bình Phước
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Nga
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801120625
Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00035945
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00035945 Khảo sát xây dựng Địa hình III 21/01/2030
BIP-00035945 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/01/2030
BIP-00035945 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 21/01/2030
12 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Phát
Người đại diện: Đoàn Văn Thương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4401071301
Địa chỉ: Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã chứng chỉ: 00035829
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHY-00035829 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp
Dân dụng
III 16/01/2030
PHY-00035829 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp
Dân dụng
III 16/01/2030
13 Tên tổ chức: Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Viên Phúc
Người đại diện: Đào Lý Viên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4401066710
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã chứng chỉ: 00035827
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHY-00035827 Thi công xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 16/01/2030
PHY-00035827 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu đường bộ
III 16/01/2030
PHY-00035827 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 16/01/2030
14 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH BÌNH
Người đại diện: Châu Thị Kim Liên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201588859
Địa chỉ: Ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00035826
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00035826 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 17/01/2030
15 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC THÀNH
Người đại diện: Trần Cao Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201518259
Địa chỉ: Tổ 08, ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00035825
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00035825 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 17/01/2030
TIG-00035825 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp III 17/01/2030
TIG-00035825 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 17/01/2030
16 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÁM KHIẾT
Người đại diện: Nguyễn Minh Khiết
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201449397
Địa chỉ: Ấp Ngãi Thuận, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00035811
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00035811 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 14/01/2030
TIG-00035811 Thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 14/01/2030
TIG-00035811 Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 14/01/2030
17 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NAM PHƯƠNG
Người đại diện: Châu Quang Thịnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1200741825
Địa chỉ: Số 27, đường Tứ Kiệt, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00035810
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00035810 Khảo sát xây dựng địa hình III 14/01/2030
TIG-00035810 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 14/01/2030
18 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIẾT ĐẠI LỤC
Người đại diện: Phạm Thành Thiết
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201469611
Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00035809
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00035809 Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 14/01/2030
TIG-00035809 Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 14/01/2030
19 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG TÍN PHÁT
Người đại diện: Huỳnh Vĩnh Phú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1200598389
Địa chỉ: Số 8/9, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00035808
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00035808 Khảo sát xây dựng Địa hình III 14/01/2030
TIG-00035808 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng
kết cấu
III 14/01/2030
TIG-00035808 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp
kết cấu
III 14/01/2030
20 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỨC TUẤN
Người đại diện: Trần Mã Hồng Đức Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1402134566
Địa chỉ: Số 42A, Đinh Hữu Thuật, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Mã chứng chỉ: 00035773
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DOT-00035773 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III 16/01/2030
DOT-00035773 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kết cấu, điện, cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp (các loại nhà máy; trạm, cửa hàng xăng dầu; kho) III 16/01/2030
DOT-00035773 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp (các loại nhà máy; trạm, cửa hàng xăng dầu; kho) III 16/01/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn